emit showreel


 About Emit Studio

   บริษัท อิมิทสตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัทผลิตสื่อใหม่ (New Media) ที่เน้นการเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการในอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ รวมถึงงานดิจิตอลคอนเท้นท์ (Digital Content) เพื่อรองรับการตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เพลง ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร อุตสาหกรรมด้านการออกแบบแขนงต่างๆ หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น
   บริษัท อิมิทสตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีนายแสงตะวัน อ่อนน่วม เป็นประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ และมีนายภาณุพล ดาราสุวรรณ นายชนาธิป ตรงปัญญาโชติ และนายนิพิฐพล อุดดง เป็นรองประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจหลักทางด้านการผลิตสื่อ (New Media) รวมไปถึง การออกแบบและพัฒนาทางด้านซอฟแวร์ (Development and Design) ที่มีคุณภาพ
   เมื่อเริ่มแรก บริษัท อิมิทสตูดิโอ จำกัด เกิดขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาสาขาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2554 ด้วยแนวคิดที่จะตั้งบริษัทเพื่อรองรับงานในอุตสาหกรรมแอนนิเมชัน ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อแรกเริ่มว่า อีมิท สตูดิโอ แอนด์ โปรดักชัน (ยังไม่ตั้งในรูปบริษัท) ต่อมา emit studio ได้ทำการจดทะเบียนในรูปบริษัทเป็น บริษัท อิมิทสตูดิโอ จำกัด จนถึงปัจจุบัน
   นอกจากนี้ บริษัท อิมิทสตูดิโอ จำกัด ยังมีบริษัทพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันคือบริษัท เชอรรีฟ ดีไซน์ 2005 จำกัด และบริษัท ทัชพ้อยท์ เอเจนซี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในด้านออร์แกไนเซอร์รายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา


ปรัชญาองค์กร
"Explode the imagine"

วิสัยทัศน์ของอิมิทสตูดิโอ
   เราจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อใหม่ (New Media) ที่มีคุณภาพระดับสากลด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์ รวมถึงการให้บริการมีเดีย โซลูชัน (Media Solution) อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและธุรกิจแขนงต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดที่ทันสมัยโดยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อความสำเร็จสูงสุดของทุกองค์กร

พันธกิจขององค์กร
   1. แสวงหาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย
   2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของทีมงานและองค์กรให้มีศักยภาพระดับสากล
   3. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
   4. เลือกสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน
   5. มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เชื่อถือได้