emit showreel


Hello, we are your team.

เราคือทีมงานที่ประสบการณ์น้อยแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานตามที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับความไว้ใจจากทุกท่านให้ออกมาดีที่สุด และทันเวลาที่กำหนดเอาไว้

More Work lists

 • Projection Mapping of the Prasat Hin Phimai emit studio

  Projection Mapping of the Prasat Hin Phimai งานเทศกาลเที่ยวพิมาย 2555 บนโมเดลจำลองปราสาทหินพิมายขนาดกว่า 20 เมตร (เบื้องหลัง)

 • สิบปีแคมท์

  ตัวอย่าง Projection Mapping บนโมเดลจำลองตึก CAMT สูง 2 เมตร เพื่อทดลองสำหรับการฉายโปรเจคชั่นแมพปิ้งบนตึกจริงในงาน 10 ปีแคมท์


 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในก­ารดูแลเด็กวัย 2-5 ปี

  Presentation โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในก­ารดูแลเด็กวัย 2-5 ปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

 • สารคดีการถ่ายทอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์โอทอป

  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรสินค้า OTOP ในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อยที่ 3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ OTOP

 • แคมท์ขึ้นดอย

  Presentation ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อำนวยการผลิตโดยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • (F-16 Painting) emit studio

  Presentation การเพ้นท์หางเครื่องบิน F-16 เครื่องบินขับไล่ที่ทรงอนุภาพของกองทัพอากาศไทยในวาระฉลองครบรอบ 10 ปีของฝูงบิน 102 และ 24 ปีของ ฝูงบิน 103

 • สารคดีกรมควบคุมโรคที่ 5

  สารคดีที่ติดตามการทำงานของกรมควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ทั้ง 4 จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยมีแอนนิเมชันประกอบเนื้อหาเข้าใจง่ายและน่าติดตาม

 • การทำงานของอีมิท

  ภาพรวมการทำงานของ emit studio งานย่าโมพญาเมือง, เพ็นท์หางเครื่องบิน F-16, สารคดีอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง


 • สตาร์อเวนิว

  Information Graphic ศูนย์การค้าที่ทำขึ้นเพื่อเอาใจคนเชียงใหม่ โดยกลุ่ม Star Avenue มั่นใจว่า Lifestyle Mall สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี

 • โรงแรมนิมมานไหม

  การ์ตูน 2D Animation โรงแรมนิมมานไหม ณ นิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการออกแบบพิถีพิถันตั้งแต่โครงสร้างและรูปร่างของตัวตึกไปจนถึงห้องพักสบายๆ

 • ก้าวสู่อาเซียน

  Information Graphic ที่แสดงถึงความสำคัญของการเข้าสู่สมาคมอาเซียนของโรงรียน อรพินวิทยา สถาบันที่เตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านเข้าสู่สมาคมอาเซียน

 • เลือกตั้ง มช.

  Information Graphic ที่นำเสนอข้อมูลสถิติการเลือกตั้งของสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเชิญชวนให้นักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง


 • หน้าที่สุดท้าย มทส.

  ภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบที่จำเป็นจะต้องทำ เพื่อตอบแทนมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่ง ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • พรีเซ็นท์ มทส.

  ภาพยนตร์ที่แสดงเรื่องราวการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิตและการเรียน

 • หนังสั้นเชียร์หลีดเดอร์

  CMU Cheer Leader (Teaser MV) หนังสั้นส่งเสริมทัศนคติและปลุกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสา "จิตอาสาไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ ขอแค่ไม่นิ่งดูดายที่จะช่วยเหลือส่วนรวม"

 • หนังสั้นเชียร์หลีดเดอร์

  ภาพยนตร์ที่แสดงอีกแง่มุมหนึ่งของความสวยงามที่ทุกคนมองข้าม เชียร์หลีดเดอร์การเสียสละเพื่อส่วนรวมที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและความรู้สึก